Izdanje iz blagajne za 2014 godinu

Iako u poslovnoj ulozi novozavjetne blagajne dobivaju sve više poduzetnika, one su u skladu s postojećim propisima o izuzeću od te obveze obično moguće.

Gubitak pogodan za takvo izuzeće može se primijeniti na oko 100.000 poljskih poreznih obveznika. Od 1. ožujka 2015. obveza pružanja tih alata odnosi se, između ostalog, na porezne obveznike koji nude usluge u području popravaka motora, frizerskih usluga, kozmetike, prehrambenih usluga, pravnih usluga, poreznog savjetovanja i liječnika. Tko ne mora računati na blagajnu? Između ostalog, oni tretiraju predmetna izuzeća za određene aktivnosti. Porezni obveznik koji obavlja poslove koji su izuzeti od subjekta ne mora ih upisati u blagajni. Tko ne želi uzeti blagajnu: pružanje usluga ili usluga iz radiodifuznih usluga, internetskih usluga, usluga vezanih za poljoprivredu i stočarstvo, uzgoj, električnu energiju, paru, plinovita goriva, vodu u prirodnoj gradnji, usluge vezane uz sakupljanje otpada osim opasne usluge, usluge vezane uz prikupljanje opasnog otpada, usluge obrade otpada, usluge obrade opasnog otpada, usluge odlaganja radioaktivnog otpada, željeznički, javni i prigradski prijevoz, poštanske i kurirske usluge, pomoć u području smještaja, usluge hotela moteli i pansioni, telekomunikacijske usluge, elektroničke usluge, fizičke usluge i usluge osiguranja, iznajmljivanje i pomoć pri upravljanju nekretninama, usluge vezane uz tržište nekretnina, javnobilježničke djelatnosti, usluge vezane uz održavanje reda, administrativne usluge javne službe, arhivske usluge, organizacije za članstvo, usluge koje nude organizacije i ekstrateritorijalni timovi.

Porezni obveznici koji obavljaju poslove s visokom listom mogu koristiti i izuzeće od predmeta. Izuzeće je zbog strukture prodaje poreznog obveznika. Ako je promet od navedenih radova u prethodnoj godini ostao preko 80% ukupnog prometa, porezni obveznik može doći iz blagajne za cijelu prodaju.