Lijeeenje ovisnosti o lublinu

https://neoproduct.eu/hr/black-mask-najucinkovitiji-nacin-ciscenja-koze-na-licu-odmah-radi/

Nekada je pornografija postojala ne samo suptilnije nego i mnogo te¾e pristupaènije. Trenutno, samo nekoliko klikova mi¹em, potvrda oznaèavanjem odgovarajuæeg prozora i svi dobivaju pristup velikim, brutalnim porno filmovima, erotskim prièama ili razuzdanim fotografijama. Kiosci s vijestima prikazuju novine na koje se daju DVD-ovi. Èak i reklame sadr¾e odreðeni seksualni sloj koji se vjerojatno razvija za ovisnice.

Kada se "zabava" pretvori u ovisnost? Prvi korak je fascinacija pornografijom i sna¾no uzbuðenje oko materijala koji se gleda. Kasnije, ovisnik namjerno poèinje tra¾iti materijale koji ga èine sretnim. Rastu osjeæaj da ova tehnologija mo¾e biti uzbuðena. Stoga to dovodi do neizbje¾nog, tako da nakon nekog vremena dolazi do nedostatka odgovora na ideje, dok se prikuplja tra¾enjem sve veæih sadr¾aja. Sljedeæa epizoda je prolaz na¹ih moguænosti u odnosu na odabir materijala; dostizanje onih koji su bili odvratni. U najekstremnijim sluèajevima, dakle, to rezultira sudjelovanjem u stvarnosti sadr¾aja koji se gleda, i stoga stvara ¾ivot koji je ¹tetan ili nezakonit.

Djelovanje pornografije vrlo je slo¾eno. Takva ovisnost èesto uzrokuje velike gubitke ne samo u financijskom smislu, nego iu temama vezanim za uspostavljanje odnosa meðu ljudima. Fizièkim slikama obièno nedostaje sposobnost probuditi se u svijetlom ¾ivotu s ¾ivom osobom. Partner prestaje biti dovoljno poticajan za klijenta. Kod ljudi mo¾e dobiti intimnu anesteziju.

Samo pona¹anje od gledanja pornografskog materijala, kada se iscjeljuje, mo¾e biti nedovoljno. Postoji pomoæ terapeuta koja æe vam pomoæi razumjeti za¹to smo postali ovisni, od kojih se problema poku¹avamo distancirati. Dobro je pronaæi "zamjensku naviku" koja vam omoguæuje da provedete svoje slobodno vrijeme.