Roditelj kao voda stada pdf

Ostale vrste instalacija u kojima se naš stan služi na širokoj temperaturi ili u plinovima pod visokim tlakom prijeti se prekomjernim nakupljanjem tlaka. Dakle, višak tlaka znači da negdje treba izaći. Ako je instalacija potpuno zatvorena, a oni su uvijek takvi, kamo ide višak? Pa, dakle, dolazi do eksplozije i višak nastaje pucanjem cijele instalacije.

Ili postoji li mogućnost da se spriječe ovakvi događaji, ovaj standard pojava? Sad je za vjenčanje. Moguće je puštanje tlačnog sklopa u konstrukciji, čime se cijela instalacija rasterećuje i nestaje opasnost od eksplozije. Kakvu vrstu onda možete učiniti? To uvode posebni sigurnosni ventili u izgradnji. Njihov učinak općenito je izuzetno oštar, a zatim utječe na to da je trenutno zaista ogromno znanje i samo visoko rješenje. Pa, ova vrsta sigurnosnih ventila odražava se kada tlak dosegne visoku, opasnu razinu. Danas je pritisak koji otvara ventile i isti oslobađa taj višak. Prozračena, opuštena instalacija može puno raditi, može dobro funkcionirati bez brige da će nešto poći po zlu. Važno je, međutim, da je ventil dobro izveden. Da se ne bi prebrzo odbijalo, ako je tlak prenizak, jer neće obavljati svoju osnovnu funkciju, a posebno preniski tlak u konstrukciji postoji izvan nepoželjnog. Istovremeno, ventil sigurno ne postoji previše osjetljiv, jer se neće otvoriti u stvarnom trenutku, ali definitivno prekasno.